Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

    Згідно пунктів 2 та 3 статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 Державний навчальний заклад "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до наступної інформації та документів:

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікати про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Детальніше...

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Детальніше...

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Детальніше...

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Детальніше...

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Детальніше...

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Детальніше...

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Детальніше...

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Детальніше...

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Детальніше...

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Детальніше...

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Детальніше...

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Детальніше...