141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 14 Електрична інженерія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

фахової передвищої освіти

Кваліфікація: "технік-електрик"

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація  електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Ціль програми: Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення типових завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення виробничої діяльності

Основний фокус програми: Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного вивчення теорії та практики, а також вивчення ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, оцінки її якості та вимог нормативно – технічної документації до неї. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно – правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

 3113 Електрик цеху,

 3113 Енергетик,

 3113 Електромеханік,

 3113 Технік-електрик,

 3113 Технік-енергетик

 3113 Диспетчер електропідстанції,

 3113 Технік-конструктор (електротехніка),

 3113 Технік-технолог (електротехніка),

 3119 Технік з налагодження та випробувань,

 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

 7241 Електрослюсар з ремонту електричних машин,

 7241 Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій,

 7242 Електромонтер з обслуговування електроустановок